De Medipulse Patiënten Monitor®

 

Wat is het ?

Met de Medipulse Patiënten Monitor worden de meningen van uw patiënten in kaart gebracht. De gevraagde informatie betreft met name de kwaliteit van de zorgverlening plus diverse facilitaire- en service-aspecten.

Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd en vertaald in een rapport met operationele stuurinformatie, dat u ieder kwartaal ontvangt. Hiermee kunt u de positie van uw tandartspraktijk voortdurend versterken en uitbouwen. Niet onbelangrijk in een tijd waarin de marktwerking in de zorg een steeds grotere rol speelt.

 Startscherm Monitor

Start scherm van de Medipulse Monitor

Medipulse monitor

iPad in de wachtruimte

Hoe werkt het ?

De vragenlijst staat op een iPad die bij de receptie of in de wachtruimte van uw praktijk is geplaatst. De iPad is beveiligd tegen diefstal en oneigenlijk gebruik. Het invullen van de vragenlijst duurt een paar minuten en is volledig anoniem. De wachttijd wordt er door verkort hetgeen als prettig wordt ervaren.

 

Wat heb ik er aan ?

Veel tandartsen zien er tegenop om een KRT-erkende enquête zelf uit te voeren. De Medipulse Monitor voldoet aan alle KRT-criteria, kost u helemaal geen tijd, maar heeft veel meer te bieden dan een éénmalige peiling.

Omdat wij een groot aantal praktijken bedienen, zijn wij in staat een referentiekader vast te stellen over al deze praktijken, de z.g. Medipulse Benchmark. Zo weet u precies waar uw praktijk staat t.o.v. collega-praktijken. Ook wordt de individuele performance gemeten van iedere behandelaar en/of receptionist uit uw team.

Aan de hand van deze benchmark kunt u gemakkelijk knelpunten opsporen en verbetertrajecten formuleren.

De Monitor polst op permanente basis de meningen van uw patiënten, waardoor eenvoudig kan worden vastgesteld óf en in welke mate het ingezette verbetertraject daadwerkelijk effect gesorteerd heeft.

De Medipulse Patiënten Monitor fungeert zodoende als een krachtige Management Tool !

 Team Gesneden

De Medipulse Monitor meet de individuele performance van iedere behandelaar uit uw team

 

Wat kost het ?

De kosten zijn afhankelijk van het aantal behandelaars dat u wilt volgen.

Reeds vanaf één Euro per dag kunt u beschikken over
de Medipulse Patiënten Monitor !

Ga naar Contact en vraag vrijblijvend offerte aan.