Thea de Fonkert – Tandartsenpraktijk Vaerhorst, Rotterdam


De Medipulse Patiënten Monitor is wederom het koonjuweel van ons kwaliteitsjaarverslag 2014!  
Heerlijk, daar heeft de Zorgverzekeraar, de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en  de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen invloed op. De patiënt aan het woord, dat is zoals het hoort!


Zia Ladrak – Dentalmind Tandartspraktijk, Zoetermeer


Sinds wij werken met Medipulse hebben wij duidelijk inzicht in de behoeftes en knelpunten van onze klanten. Daarnaast is het ook prettig om per tandarts te zien welke scores zij ontvangen ten opzichte van elkaar. De feedback die wij terug krijgen van onze klanten gebruiken wij om onze klantbeleving in de praktijk te verhogen!

 


Willemieke Scharft, Centrum Mondzorg Rolde


De Medipulse Patiënten Monitor is een uitstekend middel om (doorlopend) in kaart te brengen wat patiënten van onze praktijk en onze dienstverlening vinden. Hoe actiever je zelf bent in het stimuleren tot invullen van de monitor, hoe meer je van je patiënten terug krijgt.
We zijn nog maar net gestart en worden goed begeleid door Medipulse, in zowel het aanlooptraject als in het daadwerkelijke Medipulse-traject. Op alle punten dus een aanrader.

 


Alwin van Daelen – Tendens Tandartsen, Amsterdam


Via de Medipulse patientenmonitor krijgen we doorlopend feedback van onze patiënten. Dat houdt de praktijk scherp en motiveert ons te streven naar constante verbetering van ons service niveau. Bovendien zijn wij als ISO gecertificeerde praktijk verplicht tot het regelmatig uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, wat met Medipulse op een prettige manier gewaarborgd is. Wij vinden het een aanrader voor elke praktijk die geïnteresseerd is in wat er leeft onder haar cliënten.

 


Raoul Trentelman – JTV/Mondzorg voor kids, Oss


Dankzij de Medipulse Patiënten Monitor ontvangen wij een hoge response op het patiënten-tevredenheidsonderzoek. Deelname is laagdrempelig en we ontvangen daarover veelal positieve response. Middels de kwartaalrapportages kan ik effectief in dialoog met de praktijkmanagers en behandelaren over in te zetten verbetertrajecten om onze service naar kinderen en hun ouders nog meer inhoud te geven. Vooral de mogelijkheid onderling en extern te benchmarken draagt bij aan onze kwaliteitscultuur. Wij zien dat ouders de periodieke terugkoppeling via onze digitale nieuwsbrief waarderen; ze merken dat er naar hen geluisterd wordt . Een zinvolle tool in onze ambities in de mondzorg voor kinderen het verschil met de reguliere praktijken waar te maken.


Dick Zijderlaan – Orthocenter, 35 vestigingen in Nederland


Met de Medipulse methodiek kunnen wij onze vestigingen goed met elkaar vergelijken.


Roel de Maat – Tandheelkundig Centrum, Arnhem


Werken aan de stoel is al druk genoeg. Dankzij Medipulse weet ik wat er qua organisatie en klantbeleving gebeurt. Een aanrader voor iedereen.


Jacqueline Strooband – Tandartspraktijk M2 Tandartsen, Voorburg


Wij willen graag onze praktijk blijven aansturen en verbeteren op basis van cijfers en feiten. De Medipulse Patiënten Monitor is een uitstekend middel hiervoor.


André Verhage – Tandartspraktijk De Trommel, Nootdorp


Met de feedback uit de doorlopende Medipulse Monitor hebben wij bij onze teams de servicegerichtheid en de communicatie tussen patiënten en behandelaars aan de hand van heldere cijfers duidelijk zien verbeteren. Door de vergelijkende benchmark konden we wat we in de ene praktijk beter deden, toepassen in de andere praktijk.